Gränsen mellan modig och dumdristig är hårfin. Om man utsätter sig själv eller andra för fara i onödan är man bara dum.

Här är 12 bilder på dumma människor som gör saker smarta människor aldrig skulle göra.